Obeležavanje Svetskog IBD dana u Vrnjačkoj Banji

19.maj se u svetu obeležava kao Svetski dan zapaljenskih bolesti creva.

Unazad nekoliko godina, Udruženje pacijenata koji boluju zbog ovih bolesti u Srbiji – UKUKS obeležava ovaj dan različitim aktivnostima koje čine medijski nastupi, radionice, predavanja i sl. U svetlu podizanja svesti o ovim bolestima i mladim ljudima koje ove bolesti uglavnom pogađaju. Manifestacije se tog dana obeležavaju širom sveta u organizaciji nacionalnih Udruženja pacijenata, praksa je da dešavanja i aktivnosti budu usmerena ka odgovarajućoj temi vezanoj za ove bolesti, koja je aktuelna i u fokusu, ne samo pacijenata već i članova njihovih porodica, lekara i zdravstvenih radnika. Prošle godine tema u Srbiji je bila pedijatrijska populacija obolelih. Aktivnosti udruženja se kontinuirano sprovode u saradnji sa stručnim Udruženjem lekara i sestara koji se bavi ovim bolestima – SIBDA.

Ove godine, Svetski dan zapaljenskih bolesti creva je obeležen u Vrnjačkoj Banji. Za vreme održavanja VIII kongresa NAUZR SRBIJE i manifestacije Bazar zdravlja (19. i 20.maj). Tema aktivnosti je bilaa trudnoća i zapaljenske bolesti creva. Kroz različite aktivnosti, radionice i interaktivne susrete pacijenata i medicinskih radnika dali smo najvažnije informacije o ovim bolestima i specifičnostima koje one nose. Trudnoća je jedna od najvažnijih tema vezanih za ove bolesti. Obzirom na prirodu i težinu bolesti, činjenicu da je kod mladih ljudi koji su oboleli često izraženo smanjen i pogoršan kvalitet života, smanjen kvalitet socijalnog i profesionalnog aspekta, školovanja, razvijanja normalnih socijalnih i intimnih odnosa, a što je u direktnoj vezi sa trudnoćom. Potreba za adekvatnim informisanjem i edukacijom u vezi ove teme je aktuelno značajna. U sklopu toga, jedna od vodećih aktivnosti je bilo predavanje sa temom „ Trudnoća i zapaljenske bolesti creva „. Predavanje je održao dr Zoran Milenković , gastroenterolog Klinike za gastroenterologiju VMA. Predavanje obuhvata sve bitne teme koje se tiču trudnoće u zapaljenskim bolestima creva – način koncepcije, vodjenje trudnoće kod komplikovanih oblika bolesti, lečenje bolesti pre i u toku trudnoće (sa posebnim osvrtom na vrstu lekova koji se mogu bezbedno koristiti u trudnoći), eventualne rizike za majku i plod u svetlu primene terapije, način porodjaja . Cilj je podizanje svesti pacijenata i javnosti o tome da je u sklopu ovih teških bolesti trudnoća dozvoljena, često poželjna i da takve pacijentkinje mogu da planiraju i vode trudnoću kao i sve druge žene u zdravoj populaciji, uz adekvatno lečenje i praćenje od strane lekara. To bi svakako pomoglo da se eliminišu strahovi i predrasude koje su često prisutne u populaciji, ne samo obolelih, a u vezi trudnoće i hroničnih bolesti.

dr Zoran Milenković

Zahvaljujemo se organizatorima VIII kongresa NAUZR Srbije na pozivu da u okviru njihovog kongresa obeležimo Svetski IBD dan

Zahvaljujemo se i našim članicama Srđani i Suzi na predivnim i ukusnim tortama kojima su posebno ulepšali ovaj skup.