Biološka terapija

Biološka terapija podrazumeva primenu lekova koji su proizvedeni rekombinantnom tehnologijom i usmereni su ka supresiji ili podsticaju citokina koji učestvuju u imunološkom odgovoru. Trenutno su za lečenje inflamatornih bolesti creva (Kronova bolest i ulcerozni kolitis) u Srbiji u upotrebi inhibitori TNF-alfa (tumor nekrotizirajućeg faktora alfa), Infliksimab i Adalimumab. Oni se koriste i za lečenje reumatoidnog artritisa, ankilozirajućeg spondilitisa i psorijaze. TNF-alfa je citokin koji se normalno nalazi u našem organizmu i uz ostala delovanja podstiče razvoj upale. Zbog tog prozapaljanjskog delovanja izaziva gore navedene bolesti (bolesti creva, artritis), pa se njegovim blokiranjem može zaustaviti proces zapaljenja. Antitela „koče“ delovanje TNF-alfa te on više ne može podsticati upalu. U našim kliničkim centrima ovaj oblik terapije uvodi se kod bolesnika koji nisu reagovali na prethodne konzervativnije oblike terapije (kortikosteroidima, aminosalicilatima, imunosupresivima).

Pre započinjanja biološke terapije…

Pre uvođenja biološke terapije rade se brojne pretrage kako bi isključili postojanje bilo kakve infekcije, virusne bolesti ili tumorske bolesti što predstavlja kontraindikaciju za uvođenje ove terapije. Ukoliko se takva kontraindikacija previdi, uvođenje ovog leka u terapiju može za bolesnika biti opasno. Uz to, ovaj oblik terapije je izrazito skup. Pre lečenja biološkim lekom sa sigurnošću treba isključiti latentnu tuberkulozu (TBC), aktivnu infekciju, demijelinizirajuću bolest, malignu bolest, kongestivnu srčanu slabost, trudnoću.

Dostupni biološki lekovi u Srbiji za inflamatorne bolesti creva:

Infliksimab (Remicade) se primenjuje intravenski u bolničkim uslovima. Preporučena doze leka ke 5mg/kgtt 0, 2 i 6 nedelje (indukcioni protokol) potom se u istoj dozi lek primenjuje svakih 8 nedelja (protokol odrzavanja). Tokom infuzije se mogu ispoljiti alergijske reakcije koje su obično blage (crvenilo po koži), ali mogu biti i ozbiljne kao što je anafilaktički šok. Alergijske reakcije se češće javljaju nakon prve infuzije i posledica su imunološke reakcije na mišju kompentnu molekula Infliksimaba.

Adalimumab (Humira) je sličan Infliksimabu, ali je molekul humanog porekla i retko se javljaju alergijske reakcije. Daje se kao potkožna injekcija. Započinje se indukcionim protokolom (160mg pa 80 mg, 0 i 1 nedelja), potom se nastavlja dozom od 40mg na dve nedelje.

Treba znati…

Optimizacija terapije označava prilagođavanje davanja terapije određenoj kliničkoj situaciji (npr. kada pacijent nema željeni odgovor na terapiju). Prilagođavanje terapije se može sprovesti ili skraćenjem intervala davanja leka ili povećanjem doze leka po davanju.
Iako je ovaj oblik terapije kod nekih veoma delotvoran i uspešan način lečenja, postoje brojne kontraindikacije i opasnosti kod upotrebe ove vrste lekova. Zbog toga je potrebno lekara upozoriti ukoliko postoji sklonost nekim infekcijama ili je nekada postojala tumorska bolest (posebno limfomi) bez obzira na to što se pre uvođenja u terapiju rade detaljne kliničke pretrage. Tokom lečenja mogu se javiti nuspojave koje su nalik na simptome gripa (groznica, bolovi u mišićima, slabost, gubitak apetita). Blokatori TNF-alfa su vrlo selektivni odnosno nemaju uticaj na šire potiskivanje imunološkog odgovora. Ipak, u zdravom ljudskom organizmu TNF-alfa deluje protivtumorsko i antivirusno tako da možemo pretpostaviti šta se može desiti ako ga blokiramo ovim lekovima. Može doći do aktiviranja tumorskih ćelija i aktivacije virusa koji su do toga trenutka u nama „spavali.“

Dr. sci med Srdjan Marković
Specijalista gastroenterolog
KBC Zvezdara
Odeljenje za gastroenterologiju