Budućnost biološke terapije

Biološka terapija predstavlja najnoviji i dosad najdelotvorniji vid lečenja zapaljenskih bolesti creva ‒ Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, kao i reumatoidnog artritisa, ankilozirajućeg spondilitisa, te brojnih onkoloških oboljenja. Nažalost, biološki lekovi su izuzetno skupi i pacijenti ih zasad mogu dobiti samo preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Preuzeto sa sledećeg linka:

http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/2520/nauka/2693950/buducnost-bioloske-terapije-u-srbiji-.html