Novosti

Menadžment pacijenata sa inflamatornim bolestima creva

  Koja je optimalna strategija lečenja obzirom na efikasnost, sigurnost i isplativost u terapiji inflamatornih bolesti creva?   Da li su kombinacije imunomodulatora i biološke terapije bezbedne i koje kombinacije bi bile najefikasnije u menadžmentu inflamatornih bolesti creva? Koje su optimalne kombinacije procedura i markera za praćenje aktivnosti i toka bolesti kao i odgovora na

Continue Reading

Moje zdravlje zavisi od moje mikrobiote

Moja mikrobiota, moj otisak prsta Mikrobiota je skup mikroorganizama (bakterije, gljivice, virusi) koji žive u jednom ekosistemu. Tako postoji okeanska mikrobiota, mikrobiota tla, ali pre svega su nam značajne mikrobiote u ljudskom organizmu. U ljudskom telu postoje mikroorganizmi koji se grupišu i čine mikrobiotu kože, uha, grla, usta, nosa, pluća, vagine, mlečnih žlezda i naravno

Continue Reading

IBD podkast EP 27

U dvadesetsedmoj epizodi IBD podcasta razgovarali smo sa da Nikolom Panićem, gastroenterologom i kliničkim asistentom KBC Dragiša Mišović o intervencijama u endoskopiji. Razgovarali smo o značaju pripreme IBD pacijenata za intervenciju, stenozama i rizičnim lezijama debelog creva. Razgovor vodila Milica Milošević sa platforme za zakazivanje pregleda u privatnoj lekarskoj praksi www.stetoskop.info Uz veliku zahvalnost Ass. dr Nikoli

Continue Reading

IBD – priče pacijenata – Marko Barjaktarević

Intervju sa Markom Barjaktarevićem vodili smo u njegovoj kancelariji, u prisustvu njegovih dveju koleginica, koje su nam prenele utisak da one već sve znaju o Markovom oboljenju od Kronove bolesti. Nakon što smo ustanovili da se naš sagovornik oseća prijatno u pomenutom društvu tokom iznošenja detalja o svojoj bolesti, započeli smo intervju. A nama je

Continue Reading

IBD podkast – specijal

Luisa Avedano iz Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis (EFCCA) bila je naš sagovornik na temu Svetskog dana zapaljenskih bolesti creva. Poslušajte nešto više o radu ove organizacije, o tome zašto je 19. maj važan datum i tome šta je plan za budućnost. Intervju je obavljen putem Lekarinfo telemedicinske platforme. Razgovor vodila Milica

Continue Reading