APETIT ZA ŽIVOT

Na poziv Poljskog Udruženja Apetit za život (Association APPETITE for life) prisustvovali smo skupu na temu kućne ishrane bolesnika koji moraju dodatno da uzimaju specijalno pripremljenu hranu. Ovo se primenjuje kod osoba sa sindromom kratkih creva kao i kod onih koji imaju probleme sa zapaljenjskim bolestima creva i ostalih gastroenteralnih problema.

U Poljskoj je to  dobro uređeno i na takvoj vrsti dohrane po rečima domaćina Mareka Lichote, koji je ujedno i predsednik ovog Udruženja, je preko 1500 odraslih i viđe od 200 dece.

Ovakv vid ishrane se sprovodi tako što se u krvni sud ubaci sonda preko koje osoba dobija potrebnu dodatnu ishranu.

Dodatna ishrana je tako pripremljena da se može dobijati putem infuzije ali i preko pumpi koje se nalaze u specijalno prilagođenom rancu gde je smeštena kesa sa rastvorom hrane i pumpa koja reguliše količinu unetog rastvora. Ova prilagođen ranac omogućava da pacijent može nesmetano da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti.

Zahvaljujemo se Marku Lichoti na pozivu i mogućnosti da vidimo na licu mesta kako sve ovo funkcioniše i omogućava kvalitetniji život osobama koje imaju složene gastroenteralne probleme.