1. Simpozijum „Naša misija je remisija“

U sjajnoj atmosferi, uspešno je održan naš 1. Simpozijum „Naša misija je remisija“ u organizaciji Udruženja ColonOs iz Osjeka.

Predavanja su održali:

prof.dr Dino Tarabar, prof.dr sc.Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr med., doc.dr.sc.Silvija Čuković-Čavka, dr med, Vladimir Borzan, dr med.Vlasta Oršić Fričić.

Nakon predavanja usledila je zanimljiva rasprava i razmena iskustava.

Na poziv Colonos-a Simpozijumu su prisustvovali i članovi UKUKS-a i tom prilikom smo se usaglasili da je potrebno ostvariti regionalnu saradnju kao i nastavak ovakvog vida druženja i razmene iskustava.

UKUKS se zahvaljuje organizacionom odboru Simpozijuma kao i Ozani Vignjević Ljiljana Vukadinović.

„Naša misija je remisija!“