Svetski dan zapaljenskih bolesti creva 2024.

Povodom Svetskog dana zapaljenskih bolesti creva, Srbija se i ove godine pridružuje globalnoj inicijativi u podizanju svesti o ovim hroničnim bolestima. U zapaljenske bolesti creva spadaju Kronova bolest i ulcerozni kolitis, a ove bolesti sve češće se dijagnostikuju kod dece koja su fokus ovogodišnjeg Svetskog dana. U Srbiji ima oko 10.000 obolelilh, a Udruženje za

Continue Reading