Moje zdravlje zavisi od moje mikrobiote

Moja mikrobiota, moj otisak prsta

Mikrobiota je skup mikroorganizama (bakterije, gljivice, virusi) koji žive u jednom ekosistemu. Tako postoji okeanska mikrobiota, mikrobiota tla, ali pre svega su

nam značajne mikrobiote u ljudskom organizmu. U ljudskom telu postoje mikroorganizmi koji se grupišu i čine mikrobiotu kože, uha, grla, usta, nosa, pluća,

vagine, mlečnih žlezda i naravno creva.

Svaka odrasla osoba u svojoj stolici ima između 800 i 1.000 vrsta bakterija koje mikrobiotu čine jedinstvenom. Raznolikost vrsta bakterija crevne mikrobiote kod zdravih

odraslih ljudi je veoma stabilna posmatrano tokom perioda od nekoliko meseci, čak i nekoliko godina1. Svaka osoba ima sopstveni identitet svoje mikrobiote, svaki

pojedinac nosi mikrobiotu koja je specifična za njega samog.

Ovo je razlog zašto neki ljudi češće oboljevaju od određenih bolesti i zašto svako od nas drugačije reaguje na određene terapijske tretmane.

Danas se mnogi naučnici bave istraživanjima sklonosti ka određenim oboljenjima na osnovu identifikacije „bakterijskog potpisa“, kako bi imali bolji uvid u mogućnosti

prevencije i terapijska rešenja kroz uticaj na crevnu mikrobiotu.

Brošuru možete pogledati i preuzeti na sledećem linku:

Click to access Mikrobiota-Info-Book.pdf