IBD centar Vojnomedicinske Akademije

IBD CENTAR VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

I ove, kao i prošle godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis (EFCCA) nastavljamo priču o IBD centrima, a sve to iz ugla IBD sestara. U decembru smo Vam predstavili IBD centar Kliničko-bolničkog centra Dr Dragiša Mišović-Dedinje.

Ovog 19. u mesecu pričaćemo o IBD centru Vojnomedicinske akademije. Kroz priču nas vode IBD sestre Bojana Kuč i Amela Vasić, uz glavnog lekara ovog centra,
doc. dr Stanka Petrovića i načelnika Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju prof. dr Nenada Perišića.

O IBD centru Vojnomedicinske akademije i njegovim kapacitetima

Foto: Stefan Đaković

“Naš IBD centar se sastoji od prijemnog odeljenja, gde pacijentu otvaramo istoriju bolesti. Imamo prostoriju gde im dajemo biološku terapiju i procenjujemo efekat prethodno date terapije i gde ih lekar pregleda. Imamo 3 bolesničke sobe sa po 5 kreveta za davanje biološke terapije, a u pripremi je i prostorija gde ćemo određivati nivo leka u krvi, kao i nivo antitela i ostale neophodne analize.” – na samom početku razgovora nam objašnjava naša sagovornica Amela.

IBD centar VMA nalazi se na polikliničkom delu, na četvrtom spratu: “Naši pacijenti nas mogu naći u sobi 99 u bilo kom trenutku, kada god osete potrebu da dođu.” – naglašava nam dr Stanko Petrović i dodaje: “Tim koji se brine o pacijentima koji boluju od zapaljenskih bolesti creva čine naše visokospecijalizovane medicinske sestre Bojana Kuč i Amela Vasić, koje su neizostavni deo našeg centra, a od lekara smo tu dr Irina Brčerević, dr Miloš Jovićević, dr Tanja Pecelj Broćić, dr Sanja Tripković i ja, a u perspektivi imamo dr Mirjanu Stanić i Dr Vojislava Alempijevića.”

Foto: Stefan Đaković

Po rečima Amele, svaki pacijent u njihovom IBD centru može da dobije kompletnu dijagnostiku inflamatornih bolesti creva, lečenje i saniranje svakih vidova kompliakcija ili neželjenih reakcija na lek: “Za naše pacijente smo svi dostupni 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Mogu nam se obratiti za bilo koje pitanje i savet, kad god osete pogoršanje ili promenu u toku bolesti.”

“Svi smo tu za njih, za prijem, hospitalizaciju, nadoknadu gvožđa ili krvi. Mogu da dođu kad god osete potrebu, ne moraju čak ni da se najave, dovoljno je da osete pogoršanje i mi ćemo ih uvek primiti i zbrinuti ih.” – Amela Vasić

IBD sestre – neizostavni deo tima

Foto: Stefan Đaković

Trenutno u IBD centru cirkuliše ukupno 90 pacijenata koji primaju biološku terapiju, a sa njima i veliki broj ostalih pacijenata koji boluju od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, a nisu na biološkoj terapiji. Zbog velikog broja posetilaca IBD centra, medicinska sestra koja se njima bavi mora biti veoma dobro obučena i spremna za različite situacije: “IBD sestra, pre svega, obavlja psihološku pripremu pacijenta za primenu  biološke terapije. Prvo se sa njima razgovara i uzimaju se podaci o tome kako se bolesnik oseća trenutno, da li je bilo neželjenih događaja ili pogoršanja između dve terapije. Zatim otvaramo istoriju bolesti, sprovodimo pacijente u bolesničke sobe, pripremamo terapiju, a kad ih priključimo, obavljamo monitoring. Pacijent u početku prima biološku terapiju oko 2 sata, a kasnije, nakon 4-5 ciklusa, vreme davanja terapije se skraćuje. Po dogovoru s lekarom, pacijenti dolaze na biološku terapiju jednom u 2, 4 ili osam nedelja, a svaka od nas je obučena za oralno, subkutano i intravensko davanje. Po završetku terapije, doktor priprema otpusno pismo, i dogovaramo se o terminu sledeće terapije.” – objašnjava nam Bojana.

“Jako je važan deo našeg posla da pratimo bolesnike kada su loše ili u pogoršanju, tada intenzivno, često i svakodnevno komuniciramo s njima. Uvek smo im dostupni za sva pitanja, nedoumice i podršku. Jednako smo dostupne mi, IBD sestre i doktori i to svim pacijentima. Na njima je samo da odaberu s kim od nas im je najprijatnije. Informacije svakako cirkulišu među nama i svi smo upućeni u stanje svakog našeg pacijenta ponaosob u svakom trenutku.” – Bojana Kuč

Kakva je budućnost IBD centra VMA?

Foto: Stefan Đaković

“Naš IBD centar je veliki centar, što zahteva i naše veliko ulaganje.” – ističe dr Petrović. “Mi smo 24 sata dnevno, sedam dana nedeljno dostupni našim pacijentima. S njima razmenjujemo brojeve ličnih telefona i konstantno smo u komunikaciji. Naglašeno im je da, ukoliko ne mogu da nas dobiju preko telefona, obavezno dođu u Centar i mi ćemo ih odmah zbrinuti.”

Dr Petrović nam je ovom prilikom izneo i neke od planova koje njihov IBD centar ima za naredni period: “Prvo što trebamo uraditi je da počnemo sami, na našem Odeljenju, da određujemo nivo leka u krvi, kao i nivo antitela na te lekove. To znači da ćemo, kada pacijent dođe u naš IBD centar, moći ovde da mu izvadimo krv, a da će naša visokospecijalizovana IBD sestra odrediti na licu mesta nivo leka u krvi i, po potrebi, fekalni kalprotektin. Druga stvar koju imamo u planu je da preuredimo naš prostor. Smatramo da naši bolesnici ne moraju doslovno da leže na krevetima, već da bi bilo idealno da uvedemo stolice koje su optimizovane za prijem lekova, kao što imaju novi hemodijalizni centri ili centri za transfuziju. Tu bi im bilo komotnije i prijatnije, pogotovo kad uzmemo u obzir činjenicu da primanje biološke terapije u početku može da traje i po 2 sata. Zato bi bilo idealno i da uvedemo u sobe po jedan TV. Sve to će im pomoći da se ovde osećaju baš kao u svojoj kući.”

Foto: Stefan Đaković

“Poslednje, ali možda i najvažnije je sledeće: Mi nismo samo Centar za ordiniranje terapije već i centar gde se sprovode stručni projekti, iz kojih je proizišao moj doktorat i nadamo se nekoliko budućih doktorata naših lekara.“ – dr Stanko Petrović