IBD CENTAR UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA NIŠ

Ove godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis (EFCCA) pokrenuli smo priču o IBD centrima, a sve to iz ugla IBD sestara. U avgustu smo Vam predstavili IBD centar Kliničko-bolničkog centra Zemun.

Ovog 19. u mesecu pričaćemo o IBD centru Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Kroz priču nas vodi IBD sestra dnevne bolnice Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Irena Petrović.

Foto: Stefan Đaković

O IBD centru UKC Niš i njegovim kapacitetima

„U dnevnoj bolnici stare zgrade hirurgije Kliničkog centra Niš su prostorija za pacijente i prostorija za sestre i lekare. Kada pacijent za kog se sumnja da boluje od zapaljenske bolesti creva dođe na prvu dijagnostiku, on prolazi kroz Odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju. Ukoliko ide kroz ambulantu, onda mu se u novoj zgradi zakazuje pregled i dijagnostika, a u dnevnoj bolnici radimo pripremu i sve ostalo što treba.“ – kaže nam Irena na samom početku razgovora.

IBD tim UKC Niš čine dr Bratislav Petrović, kao najbitnija karika u pripremi pacijenata, članovi komisije prof. dr Aleksandar Nagorni i prof. Goran Bilaković, kao i medicinski tehničari Goran Ristić i Irena. Ona je zadužena za davanje biološke terapije.

Foto: Stefan Đaković

Trenutno IBD centar broji 92 pacijenta na biološkoj terapiji, dok je obolelih od zapaljenskih bolesti creva dosta više: „Biološku terapiju kod nas dajemo svakog dana u nedelji, a pacijente ukapamo po šemi koju imamo.“ – kaže nam Irena.

Komunikacija i rad s pacijentima

IBD sestra radi sve, osim endoskopije, koju ona organizuje i zakazuje: „Od prošle godine smo, po dogovoru s UKUKS-om, uveli opciju da se endoskopije rade pod anestezijom za pacijente koji primaju biološku terapiju. Kada je evaluacija u pitanju, ja je zakazujem, obezbeđujem anesteziju, obaveštavam pacijente, radim enterografiju i laboratoriju, ali vršim i edukaciju pacijenata.“

Kada pacijent tek otpočinje program biološke terapije, IBD sestra će mu biti velika podrška i s njim će razgovarati o ishrani, pravilnom ponašanju s bolešću i terapiji koju će primati: „Ukoliko pacijent subkutano prima biološku terapiju, veoma je važno da bude dobro obučen da to uradi samostalno u kućnim uslovima, ukoliko se odluči za tu opciju. Obavljam takve edukacije veoma predano i na kraju će svaki pacijent koji prima Humiru bez problema moći da je daje.“

Kada osobe koje boluju od zapaljenskih bolesti creva prvi put dobiju dijagnozu oboljenja, imaju brojna pitanja i nedoumice, ali Irena nam kaže da je najveća briga njenih pacijenata pitanje kada će izaći iz relapsa i ući u mirnu fazu.

„Uvek pitaju kada će ući u remisiju i to ih najviše brine. Na to pitanje nažalost niko nema odgovor, ali se trudim da im objasnim šta mi, ali i oni mogu da urade da bi se to što brže desilo.“

Irena s njima komunicira preko ličnog broja telefona: „Zovu i pišu kad god treba, s obzirom na okolnosti, na kovid, morali smo na taj način da im se prilagodimo, tako da sam ja karika koja povezuje njih i doktore.“ – govori nam.

Foto: Stefan Đaković

Celokupni IBD tim UKC Niš se nada da će u budućnosti moći da razvijaju dalje svoj IBD centar: „Imali smo mnogo planova pre pandemije, međutim ona nas je u svemu sputavala i stavila te planove na pauzu. Nije dovoljno da samo dr Petrović bude ovde i koordiniše svim pacijentima, jer on nije uvek dostupan i ne bavi se samo takvim pacijentima. Mi svi želimo da im pomognemo što više možemo i za to su nam potrebni novi lekari. Bez lekara koji će uvek biti u dnevnoj bolnici i baviti se pacijentima sa zapaljenskim bolestima creva, to je jako teško izvesti.“