HUCUK WEBINAR

U organizaciji Hrvatskog Udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis održana su dva WEBINARA.

  1. Prvi se odnosi na prehranu obolelih od IBD-a
  2. Drugi je o deci oboleloj od IBD u sastavu osnovnoškolskog obrazovanja

Na sledećim linkovima možete pogledati snimke gore navedenih WEBINARA:

 

Zahvaljujemo se HUCUK-u na ustupljenim linkovima.