EFCCA/ECCO VODIČ ZA PACIJENTE_KRONOVA BOLEST

ECCO-EFCCA smernice za pacijente o Kronovoj bolesti

ECCO-EFCCA vodič za pacijente treba da omogući edukaciju i osnaživanje pacijenta i ima za cilj da obezbedi smernice o najboljoj praksi na evropskom nivou. Zbog toga, neke preporuke mogu da variraju na nacionalnom nivou, kao što i data terapija varira od zemlje do zemlje. Bilo koja odluka u lečenju je stvar ličnog izbora lekara i ne bi trebalo da bude bazirana samo na osnovu sadržaja ovih smernica. Evropska organizacija Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, Evropska federacija za Kronovu bolesti i ulceroznog kolitisa i/ili bilo koji njihov zaposleni i/ili bilo koji saradnik za smernice ne mogu biti odgovorni za bilo koju informaciju dobronamerno objavljenu u ECCO-EFCCA smernicama za pacijente.

https://ukuks.org/wp-content/uploads/2017/02/MASTER_CD-Patient-Guidelines_Serbian.pdf