Novosti

Anketa

U prilogu je link ankete u vezi sa multicentričnim projektom i istrazivanjem koji je planiran na nivou cele Evrope u vezi IBD pacijenata i eventualnih neizvesnosti kao i otvorenih pitanja u vezi sa vakcinacijom protiv Covid19. Link nam je uputio gastroenterolog iz KCS. https://redcap.link/covid19vaccineibd_en Unapred hvala UKUKS tim

Continue Reading

IBD – priče pacijenata – Nikolina A.

Nikolina A. je devetogodišnja Novosađanka, koja nam je samostalno govorila za intervju u učionici svoje škole, uz prisustvo svog oca. Nakon što je njena majka u pripremi za intervju rekla: „Nikolina će vam sve najbolje reći. Mi vam uopšte nismo potrebni”, ugledali smo Nikolinin crveni mantil i žar u njenim očima da nam baš sve

Continue Reading

Menadžment pacijenata sa inflamatornim bolestima creva

  Koja je optimalna strategija lečenja obzirom na efikasnost, sigurnost i isplativost u terapiji inflamatornih bolesti creva?   Da li su kombinacije imunomodulatora i biološke terapije bezbedne i koje kombinacije bi bile najefikasnije u menadžmentu inflamatornih bolesti creva? Koje su optimalne kombinacije procedura i markera za praćenje aktivnosti i toka bolesti kao i odgovora na

Continue Reading

Moje zdravlje zavisi od moje mikrobiote

Moja mikrobiota, moj otisak prsta Mikrobiota je skup mikroorganizama (bakterije, gljivice, virusi) koji žive u jednom ekosistemu. Tako postoji okeanska mikrobiota, mikrobiota tla, ali pre svega su nam značajne mikrobiote u ljudskom organizmu. U ljudskom telu postoje mikroorganizmi koji se grupišu i čine mikrobiotu kože, uha, grla, usta, nosa, pluća, vagine, mlečnih žlezda i naravno

Continue Reading

IBD podkast EP 27

U dvadesetsedmoj epizodi IBD podcasta razgovarali smo sa da Nikolom Panićem, gastroenterologom i kliničkim asistentom KBC Dragiša Mišović o intervencijama u endoskopiji. Razgovarali smo o značaju pripreme IBD pacijenata za intervenciju, stenozama i rizičnim lezijama debelog creva. Razgovor vodila Milica Milošević sa platforme za zakazivanje pregleda u privatnoj lekarskoj praksi www.stetoskop.info Uz veliku zahvalnost Ass. dr Nikoli

Continue Reading